Ομιλητές

Η επιστημονική ομάδα της Grand Value Institute βρίσκεται υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου, οποίος έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην εφαρμογή των ΕΛΠ.

Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος είναι Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». και Επιστημονικός Συνεργάτης του Taxheaven.gr.


Όλοι οι εισηγητές του σεμιναρίου είναι άτομα με μεγάλη ακαδημαϊκή ή / και επαγγελματική εμπειρία.