Η εταιρεία Grand Value Α.Ε., δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών που απευθύνονται σε εταιρείες ολόκληρου του φάσματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

  • Management consulting
  • Valuation and Transaction services
  • Risk consulting
  • Public Sector services
  • Restructuring and Recovery
  • Transfer Pricing services
  • Technology
  • Marketing services
  • Training
Σε μία εποχή διαρκών αλλαγών, η Grand Value Institute, στοχεύει στην άρτια επαγγελματική επιμόρφωση στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, διοργανώνοντας μία σειρά επαγγελματικών σεμιναρίων.

Η Grand Value Institute επιδιώκει να βοηθήσει τις εταιρείες και τους εργαζόμενους σε αυτές, να προσαρμοσθούν στα νέα δεδομένα και να ενισχύσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα. Η άμεση και ουσιαστική μετάδοση γνώσης και τεχνογνωσίας αποτελεί τη βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και είναι αυτή που ενισχύει τους πελάτες μας. Η επιστημονική ομάδα της Grand Value Institute βρίσκεται υπό τη διεύθυνση του Κωνσταντίνου Νιφορόπουλου, οποίος έχει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην εφαρμογή των ΕΛΠ. Ο Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος είναι Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». και Επιστημονικός Συνεργάτης του Taxheaven.gr.