Χρόνος Υλοποιήσης

Χρόνος Υλοποίησης - Τόπος Διεξαγωγής

Τα σεμινάρια έχουν διάρκεια 8 εκπαιδευτικές ώρες και μοιράζονται σε 2 ημέρες παρακολούθησης. Επιλέξτε την ημερομηνία σεμιναρίου, που επιθυμείτε να συμμετέχετε με βάση το πρόγραμμα που ακολουθεί. Τα μαθήματα ξεκινούν στις 17:30 και ολοκληρώνονται στις 21:30, στις εγκαταστάσεις της Grand Value Α.Ε.,που βρίσκονται στην οδό Βλαχερνών 10, στο Μαρούσι. Στα σεμινάρια μας, από τον Οκτώβριο 2015 μέχρι σήμερα, έχουν εκπαιδευτεί περισσότερα από 120 στελέχη μεγάλων εταιρειών από όλους τους κλάδους της αγοράς.

Δηλώστε συμμετοχή για τα σεμινάρια του Ιανουαρίου εδώ
Δηλώστε συμμετοχή για τα σεμινάρια του Φεβρουαρίου εδώ

 

*Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν, εφόσον συμπληρωθεί επαρκής αριθμός συμμετoχών.