Grand Value Institute

To Grand Value Institute, με κύριο αντικείμενο τη διοργάνωση στοχευμένων επαγγελματικών σεμιναρίων, επιδιώκει την επαγγελματική επιμόρφωση στελεχών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς.


 
Δεσμευόμαστε για επιμόρφωση η οποία θα έχει άμεση πρακτική εφαρμογή και αποτελέσματα.