Ολοκλήρωση εκπαίδευσης Ανώτερων Στελεχών Επιχειρήσεων

Περισσότερα από 120 ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, εμπιστεύτηκαν την επιστημονική ομάδα της Grand Value Institute για την εκπαίδευσή τους στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

Η εκπαίδευσή των στελεχών ολοκληώθηκε στα γραφεία της Grand Value Institute.